Emobility Forum 2016
Vissza a főoldalra

Adatkezelési szabályzat

 1. A jelen adatkezelési szabályzatban az alábbi fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:
  Adatfeldolgozó: Digitalwave Kft. (1149 Budapest, Pillangó park 9., adószám: 12832332-2-42)
  Adatkezelő: Emobility Solutions Kft. (1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 3/B., adószám: 24906917-2-41)
  Érintett: aki az Emobility Forum 2016 rendezvényre történő regisztráció céljából az emobilityforum2016.ticketwave.hu honlapon keresztül az adatait rögzíti.
  Hozzájáruló Nyilatkozat: a személyes adatot szolgáltató Érintett külön írásbeli engedély nélkül, a regisztrációs űrlap kitöltésével kifejezett hozzájárulását adja az adatkezeléshez.
 2. Adatkezelő az Érintettel kapcsolatos személyes adatokat a jelen adatkezelési szabályzat szerint, az Információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően kezeli.
 3. A Hozzájáruló Nyilatkozat megadásával Érintett kifejezetten hozzájárul, hogy a megadott személyes adatait Adatkezelő a jelen adatkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezelje.
 4. Az adatkezelés célja: az Érintett Emobility Forum 2016 rendezvényen való részvételét biztosító regisztráció és az esetlegesen hozzá kapcsolódó költségekről szóló számla kiállítása illetve kézbesítése, kapcsolattartás az Érintettel, hírlevél küldés, adatbázis építés, marketing. Adatkezelő jogosult az Érintett adatait az adatkezelés és a törvényes rendelkezés keretében harmadik személyeknek átadni. Az adatkezelés céljának megfelelően Érintett adatszolgáltatása önkéntes.
 5. Az adatkezelés jogalapja: az Érintettek hozzájárulása.
 6. Adatkezeléssel érintett adatok köre: az Érintett által megadott személyes adatok (titulus, vezetéknév, keresztnév, pozíció, cég, email, mobil, telefon, fax, számlázási és postázási cím).
 7. Adatkezelő köteles biztosítani, hogy az adatokat az Adatkezelőn kívül más ne ismerhesse meg, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik, vagy ha ahhoz az Érintett hozzájárul.
 8. Az adatkezelés kezdő időpontja az Érintett által a Hozzájáruló Nyilatkozat megadásának időpontja, időtartama pedig az adatkezelés céljának fennállására terjed ki, azaz a kapcsolattartás céljának megfelelő időtartammal egyezik meg, kivéve azokat az adatokat, melyeket az Adatkezelő marketing céllal kezel. Az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve ha azt az Érintett kéri, a személyes adatok automatikusan törlésre kerülnek.
 9. Az Érintett jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, kérni személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. Érintett e jogait ingyenesen, az event@elektromobilitas.hu e-mail címre küldött nyilatkozattal gyakorolhatja. Tájékoztatás kérése esetén Adatkezelő a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30 napon belül írásban válaszol. E tekintetben írásbeli közlésnek minősül az Érintett e-mail címére küldött válasz. Az Érintettnek jogában áll bírósághoz fordulni a személyes adataival kapcsolatos jogainak megsértése esetén.
  Az adatkezelést az adatkezelő a Nemzeti Adatkezelési és Információszabadság Hatóságánál bejelentette, azt a hatóság NAIH-[határozat kiadása folyamatban]. számon nyilvántartásba vette.
  A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 68. § (6) bekezdése alapján a Digitalwave Hungary Kft.-t NAIH-[határozat kiadása folyamatban]. nyilvántartási számon nyilvántartásba vette.